• حذف کلی فایل .env از پروژه
  • ایجاد فایل config.php برای ذخیره تنظیمات
  • رفع برخی مشکلات امنیتی