• اضافه شدن امکان تعیین سایز فرم در سه سایز (کوچک ، متوسط و بزرگ)
  • اضافه شدن لینک اشتراک در شبکه های اجتماعی به فایل ها و فرم ها
  • تغییر نام جدول های دیتابیس و اضافه شدن پیشوند (fp) به آنها
  • رفع مشکل صفحه بندی تراکنش ها