• رفع مشکل نمایش جزئیات فرم در تراکنش های فروش فایل
  • اضافه شدن بخش فراموشی کلمه عبور برای ادمین