• افزوده شدن برچسب پرداخت شده بر روی فاکتور های پرداخت شده
  • رفع مشکل عدم نمایش فاکتور بعد از پرداخت شدن (جهت نمایش وضعیت فاکتور)
  • اضافه شدن ادیتور به بخش فروش فایل و همچنین فرم ها جهت نمایش کدهای html در صفحه فرم یا فروش فایل
  • ارسال ایمیل تراکنش به ادمین