• رفع مشکل صفحه بندی تراکنش ها
  • رفع مشکل بروزرسانی خودکار
  • اضافه شدن قابلیت تغییر قالب سایت
  • اضافه شدن قالب Pulse
  • اضافه شدن قالب Darky
  • امکان ساخت قالب دلخواه برای سایت
  • امکان تغییر فایل های زبان در هر قالب به صورت مجزا