• رفع مشکل نصب بر روی cpanel
  • بهبود سیستم بروزرسانی خودکار