• رفع مشکل بسته نصب آسان
  • رفع مشکل حذف نشدن هشدار نسخه جدید بعد از آپدیت